Spółdzielnie mieszkaniowe: funkcje i definicja - Wszystko co musisz wiedzieć

Spółdzielnie mieszkaniowe: funkcje i definicja - Wszystko co musisz wiedzieć
Autor Marlena Krupa
Marlena Krupa11.03.2024 | 7 min.

Spółdzielnie mieszkaniowe pełnią ważną rolę w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych Polaków. Są to organizacje non-profit działające na podstawie specjalnych przepisów, których głównym celem jest dostarczanie lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych dla swoich członków. W tym artykule szczegółowo wyjaśnimy, czym są spółdzielnie mieszkaniowe, jakie mają funkcje i zadania, oraz jak są regulowane i zarządzane zgodnie z prawem.

Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej: prawa i obowiązki

Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej wiąże się z określonymi prawami i obowiązkami. Aby zostać członkiem, należy spełnić pewne wymogi określone w statucie danej spółdzielni. Zazwyczaj członkostwo jest otwarte zarówno dla osób fizycznych, jak i prawnych, a jego nabycie często wiąże się z wniesieniem wpisowego lub udziałów.

Członkowie spółdzielni mieszkaniowej cieszą się wieloma przywilejami. Mają pierwszeństwo w otrzymaniu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, mogą uczestniczyć w zebraniach i głosować nad ważnymi decyzjami dotyczącymi spółdzielni. Ponadto mają prawo wglądu do dokumentów spółdzielni, takich jak statut, regulaminy czy sprawozdania finansowe.

Z drugiej strony członkostwo nakłada na nich również określone obowiązki. Jednym z najważniejszych jest obowiązek pokrywania kosztów eksploatacji swoich lokali oraz opłat związanych z utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni. Opłaty te obejmują czynsz, opłaty za media, fundusz remontowy i inne.

Własność mieszkania w spółdzielni

Jedną z głównych korzyści płynących z członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej jest możliwość uzyskania prawa własności do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Prawa te mogą przybrać formę spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub prawa własności domu.

W przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, członek spółdzielni staje się jego właścicielem, ale sam lokal pozostaje własnością spółdzielni. Oznacza to, że członek ma prawo do swobodnego dysponowania lokalem, ale nie może nim swobodnie rozporządzać. Natomiast w przypadku prawa własności domu jednorodzinnego, członek spółdzielni staje się jego pełnoprawnym właścicielem.

Zasady i przepisy regulujące działanie spółdzielni mieszkaniowych

Spółdzielnie mieszkaniowe działają na podstawie dwóch podstawowych aktów prawnych: Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Prawa spółdzielczego. Akty te regulują zasady tworzenia i funkcjonowania spółdzielni, określają ich cele i zadania, a także prawa i obowiązki członków.

Zgodnie z przepisami, spółdzielnia mieszkaniowa musi posiadać statut, który stanowi jej podstawowy dokument prawny. Statut określa nazwę spółdzielni, jej przedmiot działalności, wysokość wpisowego, prawa i obowiązki członków oraz zasady przyjmowania i wykluczania członków.

Ważnym aspektem regulacji jest określenie celu działalności spółdzielni mieszkaniowych. Zgodnie z prawem, ich głównym zadaniem jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków poprzez dostarczanie im samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych.

Spółdzielnia mieszkaniowa podczas wykonywania swoich zadań nie może odnosić korzyści majątkowych. Jej głównym celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków poprzez budowanie lub nabywanie budynków mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych.

Przepisy regulują również kwestie związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez spółdzielnie mieszkaniowe. Działalność ta musi być ściśle powiązana z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych członków i prowadzona na podstawie statutu oraz odrębnych przepisów.

Czytaj więcej: Jak efektywnie czyścić i usuwać przebarwienia na stali nierdzewnej?

Zarządzanie nieruchomościami przez spółdzielnie mieszkaniowe

Jednym z kluczowych zadań spółdzielni mieszkaniowych jest zarządzanie nieruchomościami będącymi ich własnością. Obejmuje ono szereg obowiązków związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem budynków mieszkalnych oraz innych posiadanych nieruchomości.

Do głównych obszarów zarządzania nieruchomościami przez spółdzielnie należy monitorowanie stanu technicznego budynków, przeprowadzanie remontów i napraw, utrzymanie terenów zielonych oraz infrastruktury technicznej, takiej jak instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne czy ciepłownicze.

Dodatkowo spółdzielnie mieszkaniowe mogą zarządzać lokalami nienależącymi do nich, na podstawie zawartych umów z właścicielami tych lokali. W takim przypadku spółdzielnia odpowiada za utrzymanie i remonty tych lokali, a także pobieranie opłat od najemców.

Obszar zarządzania Obowiązki spółdzielni
Stan techniczny budynków Monitorowanie, remonty, naprawy
Tereny zielone Utrzymanie terenów zielonych
Infrastruktura techniczna Utrzymanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych
Lokale obce Zarządzanie na podstawie umów z właścicielami

Efektywne zarządzanie nieruchomościami ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia odpowiedniego poziomu życia mieszkańców oraz utrzymania wartości nieruchomości będących własnością spółdzielni.

Spółdzielnia mieszkaniowa a działalność gospodarcza: zakres i przepisy

Zdjęcie Spółdzielnie mieszkaniowe: funkcje i definicja - Wszystko co musisz wiedzieć

Oprócz swojej podstawowej działalności związanej z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych członków, spółdzielnie mieszkaniowe mogą prowadzić również inną działalność gospodarczą. Musi ona jednak spełniać określone wymogi i być ściśle powiązana z realizacją celów statutowych spółdzielni.

Zgodnie z przepisami, działalność gospodarcza prowadzona przez spółdzielnię musi być związana z zaspokajaniem potrzeb jej członków. Może to obejmować na przykład prowadzenie sklepów, lokali usługowych czy też wynajem garaży.

 • Sklepy spożywcze i przemysłowe
 • Punkty usługowe (fryzjer, pralnia, naprawa sprzętu)
 • Wynajem garaży i miejsc parkingowych

Ważne jest jednak, aby działalność gospodarcza nie była głównym celem spółdzielni, ale jedynie uzupełnieniem jej podstawowej działalności związanej z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych członków. Przepisy wymagają, aby była ona prowadzona na podstawie statutu oraz odrębnych przepisów regulujących dany rodzaj działalności.

Spółdzielnie mieszkaniowe mogą również podejmować inwestycje mające na celu poprawę warunków mieszkaniowych swoich członków. Mogą to być na przykład modernizacje budynków, budowa dodatkowych obiektów takich jak place zabaw czy tereny rekreacyjne.

Jak działa spółdzielnia mieszkaniowa krok po kroku?

Funkcjonowanie spółdzielni mieszkaniowej można podzielić na kilka kluczowych etapów. Oto jak wygląda proces działania spółdzielni krok po kroku:

 1. Założenie spółdzielni przez grupę osób fizycznych (minimum 10 osób) lub podmiotów prawnych (minimum 3 podmioty).
 2. Stworzenie i podpisanie statutu określającego nazwę spółdzielni, jej przedmiot działalności, wysokość wpisowego, prawa i obowiązki członków oraz zasady przyjmowania i wykluczania członków.
 3. Przyjmowanie nowych członków, którzy wnoszą wpisowe lub udziały.
 4. Budowanie lub nabywanie budynków mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych w celu ustanowienia na rzecz członków praw do lokali lub przekazania własności domów.
 5. Zarządzanie posiadanymi nieruchomościami, w tym przeprowadzanie remontów, utrzymanie infrastruktury technicznej i terenów zielonych.
 6. Organizowanie zebrań członków, na których podejmowane są kluczowe decyzje dotyczące spółdzielni.
 7. Prowadzenie działalności gospodarczej związanej z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych członków (np. sklepy, usługi, wynajem garaży).
 8. Podejmowanie inwestycji mających na celu poprawę warunków mieszkaniowych członków (modernizacje, budowa obiektów rekreacyjnych).

Proces ten ma na celu zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków spółdzielni, przy jednoczesnym przestrzeganiu obowiązujących przepisów i zasad działania określonych w statucie.

Podsumowanie

Podsumowując, spółdzielnia mieszkaniowa to organizacja non-profit, której głównym celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków. Funkcje spółdzielni mieszkaniowej obejmują dostarczanie lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych, a także zarządzanie nieruchomościami będącymi jej własnością. Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej wiąże się z pewnymi obowiązkami, takimi jak opłaty eksploatacyjne, ale daje również wiele przywilejów, w tym możliwość nabycia własności mieszkania w spółdzielni.

Działalność spółdzielni mieszkaniowych regulowana jest przez przepisy prawne, w tym Ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Prawo spółdzielcze. Określają one zasady spółdzielni mieszkaniowej, jej cele i zadania, a także prawa i obowiązki członków. Spółdzielnie mogą prowadzić ograniczoną działalność gospodarczą związaną z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych. Efektywne zarządzanie nieruchomościami oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jak przeliczyć m3 gazu na kwh?
 2. Jakie wymiary wybrać dla koperty? Poradnik i wskazówki.
 3. Narożnik w kształcie litery L - nowoczesne i stylowe rozwiązania do Twojego salonu
 4. "Dziewiąte wrota" - okultyzm i tajemnice starożytnych ksiąg w thrillerze Polańskiego
 5. Jak stworzyć idealne domowe kino? 9 wskazówek dla kinomanów
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Marlena Krupa
Marlena Krupa

Jestem entuzjastką kina i seriali, które ukazują świat barw i emocji. Na moim blogu odsłaniam fabuły przez pryzmat moich oczu, wplecionych w refleksje. Zapraszam na podróż przez ekranowe historie, gdzie zmysłowość dialogów spotyka się z głębokimi analizami postaci. To miejsce, gdzie świat fikcji staje się rzeczywistością uczuć.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły